Κλειδαριές ασφαλείας

no alt

AGB καμαρόπορτας και τουαλέτας
Κατάλληλη για καμαρόπορτας και πόρτες τουαλέτας

no alt

Κλειδαριά για ξυλινές πόρτες παλαίου τύπου.

no alt

Βασική κλειδαριά για ξύλινη εξώπορτα.